Adım Adım 

Ondalık Beyanı’nın Yönetilmesi 

Ve İbrahim’in ondalık ödediği kişi bu aynı Melkisedek’ti; evet, atamız İbrahim bile sahip olduğu her şeyin onda birini ondalık olarak ödemiştir. Alma 13:15 

Gözetmen, her yılın sonuna doğru ondalık beyanı görüşmesi düzenler. Gözetmenin bulunmadığı acil durumlarda, çadır kazığı başkanı gözetmenin danışmanlarından birine ondalık beyanını yürütmesi için yetki verebilir. Fakat böyle bir ihtiyaç çok nadir durumlarda olur. 

Tüm üyeler, katkı kayıtlarının doğru olduğundan emin olmak ve ondalık ödeyenler olarak durumlarını gözetmene beyan etmek için ondalık beyanına katılmalıdır. Eğer mümkünse, ailenin tüm üyelerinin ondalık beyanına katılması gerekir. 

Üyelerin ondalık, oruç adakları ve diğer bağış kayıtlarını gözden geçirmenin yanı sıra, ondalık beyanı sırasında gözetmen ondalık ilkesini onlarla görüşebilir, onları cömert bir oruç adağı sunmaları konusunda teşvik edebilir ve diğer ilgili konuları müzakere edebilir. Ondalık beyanı sırasında, bir yazman veya gözetmenliğin bir üyesi Bireysel Kutsal Törenler Özetini (BTÖ) de üyelerle birlikte inceleyebilir. 

Ondalık beyanına ilişkin talimatlar Kilise genel merkezi veya atanmış idari ofis tarafından sağlanır. 

ONDALIK BEYANI ÖNCESİNDE 

Gözetmen  

 • Ondalık beyanını yönetir. 
 • Ondalık beyanına 1 Eylül’de veya sonrasında başlar 

Danışmanlar  

 • Verilen görevleri yerine getirir. 

Yazmanlar  

 • Bağışçının bildirimini yazdıramaması halinde, bağışçı bildirimlerini yazdırabilir. Bağışçılar aynı zamanda kendi yıllık bildirimlerini donations.ChurchofJesusChrist.org adresinden yazdırabilirler. 
 • Gözetmen için bir Ondalık Beyanı Raporu yazdırır (eğer yazdırılmış bir kopya isteniyorsa). 

Yönetici Sekreter  

 • Ondalık beyanı randevularını koordine eder. 

ONDALIK BEYANI SIRASINDA 

Gözetmen  

 • Her bir birey veya aile ile özel ve güvenli bir şekilde buluşur. 
 • Ondalık beyanına katılan her üye için ondalık verme durumunu kaydeder. 

Danışmanlar  

 • Bağışları kaydeder ve yatırır. 

Yazmanlar  

 • Ondalık ve Diğer Adaklar Beyanlarını yazdırır ve dağıtır. 
 • Bağışları kaydeder ve yatırır. 
 • Gerektiğinde tutarsızlıkları giderir ve mali ile üyelik kayıtlarında düzeltmeler yapar. 

Yönetici Sekreter  

 • Ondalık beyanı randevularını koordine eder. 

ONDALIK BEYANI SONRASINDA 

Gözetmen  

 • Ondalık beyanına katılmayan üyeler için ondalık verme durumunu bildirir. 
 • Her yılın 15 Aralık tarihine kadar tüm durumları sonuçlandırır. 

Danışmanlar  

 • Verilen görevleri yerine getirir. 

Yazmanlar  

 • Vergi açısından geçerli bildirimleri yazdırır ve dağıtır. 

Yönetici Sekreter  

 • Verilen görevleri yerine getirir. 

Finans Prosedürleri - Ondalık Beyanı Başlamadan Önce 

Bağışçı Bildirimleri 

Bağışçılar kendi yıllık bildirimlerini donations.ChurchofJesusChrist.org aracılığıyla yazdırabilirler. 

Yazmanlar ayrıca Bağışçı Bildirimler sekmesindeki Ondalık Beyanı menüsünden bağış bildirimlerini da yazdırabilir. 

Bu bildirimleri yazdırmak için: 

1. Lider ve Yazman Kaynakları’ndan Finans’a ve ardından Ondalık Beyanı’na tıklayın. Bağışçı Bildirimleri sekmesinden, önceden oluşturulmuş bağışçı bildirimlerini yazdırın. 

2. Önceden Oluşturulmuş Bağışçı Bildirimleri bölümünde, Bağışçı Katkı Bildirimleri bağlantısını tıklayın. 

3. Gözetmen için bir Ondalık Beyanı Raporu yazdırın (eğer yazdırılmış bir kopya isteniyorsa). Lider ve Yazman Kaynakları’ndan Finans’a ve ardından Ondalık Beyanı’na tıklayın. Ondalık Beyanı sekmesinde Yazdır düğmesine tıklayın. 

Bir üyenin bağışta bulunmaması veya kendi bağış bildirimlerini donations.ChurchofJesusChrist.org sayfasından yazdırmayı seçmesi durumunda, önceden oluşturulmuş bildirim bağlantısına bir Bağışçı Katkı Bildirimi’nin dahil edilmeyeceğini lütfen unutmayın. Eğer gerekirse, Bireysel Bağışçı Bildirimi bölümü kullanılarak bireysel bildirimler yazdırılabilir. 

Ondalık Beyanı Sırasında 

Ondalık Beyanı Sorumlulukları: Ondalık Beyanı Sırasında 

Gözetmen

 • Her bir birey veya aile ile özel ve güvenli bir şekilde buluşur. 
 • Ondalık beyanına katılan her üye için ondalık verme durumunu kaydeder. 

Danışmanlar

 • Bağışları kaydeder ve yatırır. 

Yazmanlar

 • Ondalık Beyanı Bildirimlerini ve Bireysel Kutsal Törenler Özetini (BTÖ) yazdırır ve dağıtır. 
 • Bağışları kaydeder ve yatırır. 
 • Gerektiğinde tutarsızlıkları giderir ve mali ile üyelik kayıtlarında düzeltmeler yapar. 

Yönetici Sekreter

Ondalık beyanı randevularını koordine eder. 

Finans Prosedürleri - Ondalık Beyanı Sırasında 

Ondalık Beyanını Tamamlayın 

Gözetmenler ve mahalle yazmanı, her üye tarafından yapılan ondalık beyanını kaydetmek için Ondalık Beyanı sayfasını kullanır. 

Ondalık beyanını kaydetmek için: 

1. Lider ve Yazman Kaynakları’ndan Finans’a tıklayın ve ardından Ondalık Beyanı’na tıklayın. 

2. Ondalık Beyanı sekmesinde, her üye için Tam, Kısmi veya Hiç’e tıklayın ve ardından Gözetmen Tarafından Beyan Edildi veya Üye Tarafından Beyan Edildi’ye tıklayın. Varsayılan olarak, üye listesi ev halkına göre düzenlenir. Üye listesini alfabetik sıraya göre görüntüleme ve bağış tutarlarını görüntüleme seçenekleri mevcuttur. Üyenin ismine tıklandığında onun ÜKN’sı ve (eğer erkekse) Melkizedek Rahipliği sahibi olup olmadığı görüntülenecektir. Katılımcı Bilgileri sekmesi sizi üyenin bağışlarının ayrıntılarının görüntüleneceği katılımcı kaydına götürecektir. 

3. Beyan durumu ve “beyan eden” seçeneği tamamlandığında Bitti sütununda onay işareti görünecektir. 

4. Beyanlar, ondalık beyanının tamamlanmasından sonra ve 15 Aralık’tan önce girilmelidir. 

5. Gözetmenin ondalık beyanı sırasında kullanması için bir kopyasını yazdırmak için Yazdır düğmesine tıklayın. 

Ondalık Beyanı Tamamlandıktan Sonra 

Ondalık Beyanı Sorumlulukları: Ondalık Beyanı Sonrasında 

Gözetmen

 • Ondalık beyanına katılmayan üyeler için ondalık verme durumunu bildirir. 
 • Her yılın 15 Aralık tarihine kadar tüm durumları sonuçlandırır. 

Danışmanlar

 • Verilen görevleri yerine getirir. 

Yazmanlar

 • Vergi açısından geçerli beyanları yazdırır ve dağıtır. 

Yönetici Sekreter

 • Verilen görevleri yerine getirir. 

Finans Prosedürleri - Ondalık Beyanı Sonrasında 

Gözetmen, ondalık beyanına katılmayanlar için ondalık verme durumunu, Ondalık Beyanı Raporu’nda bu mahalle üyelerinin ondalık verme durumunu belirterek beyan eder. 

Beyan durumu ve beyan eden seçeneği tamamlandığında, Bitti sütununda onay işareti görünecektir. 1 Ocak’tan sonra, tüm beyanlar tamamlandığında, “Beyanlar Tamamlandı” mesajı görüntülenecek ve bilgiler, çadır kazığı başkanına sunulacaktır. Beyanların tamamlanmasının ardından, ileride yapılacak değişiklikler otomatik olarak kaydedilir. 

Beyanların tamamlanmaması durumunda, liderlerin mahalle Beyan durumunu sonuçlandırmasına yardımcı olmak için bir Kontrol Paneli hatırlatıcısı olacaktır. 

Resmi Vergi veya Yıllık Özet Bildirimi’ni Yazdırın ve Dağıtın 

31 Ocak’tan önce yazmanlar, her bağışçı için resmi vergi veya yıllık özet bildirimlerini yazdırıp dağıtmalıdır. Bu bildirimleri yazdırmak için: 

1. Lider ve Yazman Kaynakları’ndan Finans’a tıkların ve ardından Ondalık Beyanı’na tıklayın. Yıl Sonu Bildirimi sekmesinden, önceden oluşturulmuş bağışçı bildirimlerini yazdırın. 

2. Önceden oluşturulmuş Bağışçı Bildirimleri bölümünde, önceden oluşturulmuş bildirimleri görüntülemek için bağlantıya tıklayın. Önceden oluşturulmuş bildirimler, 31 Ocak’tan önce kullanıma sunulacaktır. 

Bir üyenin bağışta bulunmaması veya kendi bağış beyanlarını donations.ChurchofJesusChrist.org sayfasından yazdırmayı seçmesi durumunda, önceden oluşturulmuş bildirim bağlantısına bir bağışçı bildiriminin dahil edilmeyeceğini lütfen unutmayın. Eğer gerekirse, Bireysel Bağışçı Bildirimi bölümü kullanılarak bireysel bildirimler yazdırılabilir. 

Beyan Özetini İnceleyin 

Ondalık beyanı özetini incelemek için: 

1. Lider ve Yazman Kaynakları’ndan Finans’a tıklayın ve ardından Ondalık Beyanı’na tıklayın. 

2. Beyan Özeti sekmesinden, çadır kazığı ve mahalle liderleri bu sayfayı ondalık beyanından görünen gidişatları tespit etmek için kullanabilir. 

3. Mavi renkli her değer Ondalık Beyanı Ayrıntısı ile bağlantılıdır. Bu rapor seçilen beyan durumuna göre üyelerin isimlerini gösterir.